Disaster Recovery Hizmetleri

Disaster Recovery

Günümüzün rekabet koşullarında bir kuruluşun bilgisayar sisteminin çalışamaz hale gelmesi, kuruluşun işleyişini doğrudan etkileyecektir. Etkin bir Disaster & Recovery politikası, şirketleri, sistemlerinin uzun süreli olarak çalışamamasından kaynaklanan dolaylı ya da dolaysız maddi kayıplardan korumaya yardımcı olur.

Disaster & Recovery, türü ve sebebi ne olursa olsun, herhangi bir kesinti veya felaket durumunda, bir organizasyonun kritik iş fonksiyonlarının sürekliliğini sağlamaktır. Disaster & Recovery planları hazır ve yürürlükte olan organizasyonlar, karşılaşacakları herhangi bir problem veya bir felaket senaryosu durumunda hayatta kalmayi ve müşterilerine verdikleri hizmeti kesintisiz olarak sürdürmeyi ve bu kurumlar ticaretlerinin her şekilde devam edeceğini belgelemiş ve garantilemiş olmaktadır.

Disaster & Recovery kapsamında müşterilerimizin felaket durumlarına hazırlıklı olmaları, işlerini sürdürebilmelerinin en önemli hammadesi olan “bilgi”lerini herhangi bir felaket durumunda koruyabilmelerini ve saklayabilmelerini sağlamak ürettiğimiz en önemli değerdir.

Bu tür bir planlamanın amaçları arasında :

Kontrolün sağlanması,
Veri kaybının önlenmesi
Esas ise odaklanma
İş Süreçlerinin Kesintisiz Devam Etmesi
Finansal kayıplarin en aza indirgenmesi
Gelir ve Kârın Korunması
Pazar Payının Korunması
Elle yürütülen yöntemlere geçişin zorluğu (imkansızlığı) ve maliyetinden kurtulma

Güvenilir iş süreçleri

Riski en uygun maliyetle en aza indiren hizmetler
İş sürekliliğiyle sağlanan müsteri memnuniyeti ve rekabet avantajı
Organizasyonun Yaşaması ve Çalışanların Korunması
Müşteri tatminsizliği nedeniyle iş kaybı
Sistemi ve verileri yeniden kurmanın maliyeti

ERENET in Vereceği Hizmetler

•Oluşabilecek bir afet durumunda firmanızın en az zarar ve afet sonrasıda kritik birimlerinizin çalışabilir halde tutulmasi ve bunların planlarının hazırlanması
•Disaster-Recovery merkezlerinden birinde firmanızın çalışabilir durumda tutmak için gerekli araç-gereçlerin hazır halde bulundurulması
•Kesinti yaşanmasını engelleyecek önlemlerin alınması ve uygulanması,
•Felaket anında çöken sistemleri ayağa kaldırıcı süreçlerin tanımlanması ve uygulanması,
•Felaket anında oluşabilecek potansiyel kayıpları belirlemek,
•Felaketten kurtulmaya yönelik planları ve stratejileri belirlemek,
•şirket iş süreçlerini ve yapılarıni felaket stratejileri doğrultusunda yapılandırılmak,
•Kurulacak sistemleri dönemsel olarak test etmek,
gibi temel esaslara bağlı olarak bu tür hizmetleri de gerçekleştiriyor.

DISASTER & RECOVERY hizmetleri üç ana alandan olusuyor. Bunlardan birincisi olan analiz; iş planlamasını kapsıyor. Daha sonra koruma hizmetleri geliyor ve son olarak da neye ihtiyaç duyulduğunu belirleyen kurtarma hizmetleri yer alıyor.

Disk Kurtarma : Kurtarma Hizmetleri kapsamında yer alan bu hizmet içerisinde hasar tesbiti yapılarak bilgilerin kurtarılması çalışmaları yer almaktadır.

ANALIZ :

1. KAPSAM & HEDEF & KAYNAK PLANLAMASI
2. DONANIM & YAZILIM KONFIGÜRASYON YÖNETIMI
KORUMA :

1. BACKUP (VERI DEPOLAMA)
GENEL BACKUP TANIMLAMALARI
GÜNLÜK-HAFTALIK-AYLIK VE YILLIK BACKUP TANIMLAMALARI
2. SENARYO GELISTIRILMESI ve FELAKET KURTARMA FAALIYETLERININ TANIMLANMASI
3. DÖKÜMANTASYON, MANUALLER
4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR
5. PERSONELIN BILGILENDIRILMESI

ACIL DURUM KURTARMA :

1.OLAGANÜSTÜ DURUMUN TESBITI VE KARAR MEKANIZMASI & ALARM PROSEDÜRÜ
2.KURTARMA IÇIN ZAMAN PLANI
3.HASAR TESBITI & YARDIM MASASI
4.DISK KURTARMA
5.PLAN YÖNETIM TESTI VE EGITIMLERI
6.ISLETIM IS SÜREKLILIGI PLANININ UYGULANMASI
7.UYGULANACAK YÖNTEM
8.KONTROL MERKEZI
9.EN SON YEDEK BILGILERE ERISIM
10.GERI DÖNÜS PLANI